Ekologické mycí stoly Je zde 10 zboží.

Ekologické mycí stoly jsou určeny k odmašťování a čištění dílů a součástek ve strojírenství, opravárenství a v dalších provozech, včetně odmašťování před povrchovými úpravami i v jiných technologiích náročných na čistotu povrchu omývaných dílů. Účinné, bezoplachové odmašťování za studena je řešeno speciálními odmašťovacími kapalinami IBS.
Pomocí Ekologických mycích stolů a zařízení k mytí ponorem si jednoduchým způsobem a bez stavebních úprav zřídíte odmašťovací pracoviště, které bude plně odpovídat i nejpřísnějším předpisům, s trvale zajištěným přísunem účinného odmašťovacího média a ZDARMA odvozem znečištěné náplně k likvidaci ( platí se pouze obsah ). Zbavíte se tak řady starostí s dodržováním ekologických, hygienických a bezpečnostních předpisů v četně zákona o odpadech.

Jak odmašťovací zařízení pracuje:
V mycích stolech pomocí spínače uvedete do chodu čerpadlo, které dopraví kapalinu na mycí plochu a tam průtokovým štětcem znečištěné díly omyjete. Použitá kapalina odtéká zpět do sudu, kde se nečistoty usazují a kapalina je znovu čerpána k mytí.
Zařízení na mytí ponorem jsou opatřena odmašťovací nádrží s vyjímatelným speciálním roštem, kterým je rozváděn stlačený vzduch. Stlačený vzduch napomáhá kvalitnímu očištění omývaných součástek. Pro ponorové mytí je optimální spojení se sudem s 200 l náplně, aby mohlo docházet k sedimentaci nečistot v sudu. Stůl s čeřením ( typ PS ) má nádrž na ponorové mytí a je vybaven čerpadlem a také průtokovým štětcem, takže na něm můžete omývat díly buď ponorem, když napustíte nádrž kapalinou, nebo oplachem s použitím štětce. Vana s čeřením ( typ PV ) je určena především k použití v kombinaci s mycím stolem typu M. Vanu s čeřením lze umístit přímo na pracovní plochu mycího stolu a polovina pracovní plochy ještě zůstane volná pro čištění průtokovým štětcem.