RP-6253B

Elektrohydraulický dvousloupový zvedák RP-6253B s přejezdem, nosnost 3 200 kg

Více informací


Cena bez DPH: 58 200,00 Kč

Dvousloupový elektrohydraulický zvedák.

Mechanické bezpečnostní zámky s plně automatickým odblokováním. Zvedák může být instalován pouze na hladkou rovnou podlahou s minimální tloušťkou betonu 200 mm a minimální pevností betonu 3000 PSI. Betonová podlaha musí být zhotovena z dostatečně vyzrálého betonu ( minimálně 20 dní starého ) a musí mít přesah minimálně 1,5 m od kotevních šroubů.

 

 

  • 6253B
    Zde PDF soubor ke stažení.