RP-6254B

Elektrohydraulický dvousloupový zvedák RP-6254B s přejezdem, nosnost 4 000 kg

Více informací


Cena bez DPH: 61 150,00 Kč

Dvousloupový elektrohydraulický zvedák.

Mechanické bezpečnostní zámky s plně automatickým odblokováním. Zvedák může být instalován pouze na hladkou rovnou podlahou s minimální tloušťkou betonu 200 mm a minimální pevností betonu 3000 PSI. Betonová podlaha musí být zhotovena z dostatečně vyzrálého betonu ( minimálně 20 dní starého ) a musí mít přesah minimálně 1,5 m od kotevních šroubů.