RP-6314B

elektrohydraulický dvousloupový zvedák RP-6314B, nosnost 4 000 kg, celková výška 5 000 mm

Více informací


Cena bez DPH: 82 500,00 Kč

dvousloupový elektrohydraulický zvedák

mechanické bezpečnostní zámky s plně automatickým odblokováním

 

Zvedáky jsou vybaveny mechanickými bezpečnostními zámky s plně automatickýmodblokováním.

 

Zvedáky musí být instalovány pouze na hladkou rovnou podlahou s minimální tloušťkoubetonu 200 mm a minimální pevností betonu 3000 PSI. Betonová podlaha musí býtzhotovena z dostatečně vyzrálého betonu ( minimálně 20 dní starého ) a musí mít přesahminimálně 1,5 m od kotevních šroubů.