DPHWK 12

pneumaticko-hydraulický jámový zvedák, nosnost: 12 000 kg, zdvih: 1 200 mm

Více informací


Cena bez DPH: 89 900,00 Kč

pneumaticko-hydraulický jámový zvedák

Pneumaticko-hydraulický jámový zvedák je určen k částečnému zvedávání automobilů nebo k demontáži a montáži převodových skříní, některých motorů a jiných těžkých částí vozidel při opravách, diagnostických a údržbářských prací na montážní jámě. Zvedák je vybaven standardní patkou pístnice pro zvedání automobilů a univerzální patkou pro demontáž a montáž agregátů a jejich přemisťování po montážní jámě. Tento typ zvedáku najde své uplatnění zejména v montážních jámách, na kterých je instalována dělená válcová zkušebna brzd. Konstrukce zvedáku je řešena tak, aby vyhovovala všem požadavkům na bezpečnost a spolehlivost při práci, s minimálními požadavky na údržbu. Montážní jáma musí být opatřena přívodem stlačeného vzduchu. Zvedák je vyráběn pro maximální nosnost 12 tun.

Technické údaje DPHWK 12
Maximální nosnost 12 000 kg
Minimální výška A 1 140 mm
Zdvih pístu B 1 200 mm
Tlak stlačeného vzduchu 0,8 - 1 MPa
Délka vozíku 800 mm
Šířka vozíku C 800 mm
Hmotnost zvedáku 270 kg

Příslušenství na přání: nastavitelná podpěra o nosnosti 500 - 2 000 kg